Uspješno završena Edukacija polaznika za rad na CNC laserskom stroju

Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije  organizirala je besplatnu edukaciju za polaznike koji dolaze iz  Zajednica tehničke kulture gradova, Centara tehničke kulture  te Društva pedagoga tehničke kulture s području Osječko-baranjske županije. Pravo sudjelovanja na edukaciji ima li su svi članovi klubova koje su u propisanom roku prijavile Udruge.  

Edukacija je održana u prostorijama Doma tehnike u Osijeku i to u periodu  od 02. do 10. srpnja 2019. godine u poslijepodnevnim satima.  Voditelj edukacije bio je gospodin Leon Zakanji, prof. a  trajala je 20 sati nastave i praktičnog rada.

Na edukaciju je sudjelovalo  sedam odraslih polaznika  koji su  uspješno usvojili nova znanja i stekli vještine u korištenju specijaliziranog stroja. Tom prilikom naučili su  osnove dizajniranja u programu za crtanje AutoCad i osnove rada na CNC laserskom stroju. Za završni rad svaki polaznik je izradio složeni projektni zadatak koji je obuhvaćao primjenu svih stečenih znanja i vještina.  

Prema završnim radovima polaznika može se zaključiti kako je edukacija  provedena uspješno.

Ovim putem želimo se zahvaliti voditelju edukacije, Gradskim Zajednicama tehničke kulture, Centrima tehničke kulture i Društvima pedagoga tehničke kulture koji su animirali polaznike da se uključe u ovu aktivnost a polaznicima uspješan rad u otkrivanju daljnjih mogućnosti rada na CNC laserskom stroju. Ovom edukacijom polaznici su osposobljeni za samostalno dizajniranje i izradu radnih zadatka i vježbi   za polaznike Centara tehničke kulture.