Opći dokumenti

1. Opći dokumenti:

          1.0.1.   Zakon o tehničkoj kulturi

          1.0.2.   Pravilnik o uvjetima obavljanja djelatnosti tehničke kulture

          1.0.3.   Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu OBŽ-a 2020.

                      1.0.3.1. Pravilnik o načinu korištenja objekata tehničke kulture u ZTK OBŽ - iz arhive

          1.0.4.   Odluka o utvrđivanju kriterija i uređivanju drugih pitanja financiranja javnih potreba OBŽ u tehničkoj kulturi

          1.0.5.   Odluka o stručnoj službi ZTK OBŽ

          1.0.6.   Plan djelovanja - Unutarnja revizija financiranja 2020.

          1.0.7.   Ad hoc - preporuke
 

1.1.    Statut ZTK OBŽ

1.2.    Poslovnik o radu Skupštine - ZTK OBŽ

 1.3.    Poslovnik o radu Upravnog odbora ZTK OBŽ

          1.3.1.   Pravilnik o radu zaposlenika u Stručnoj službi ZTK OBŽ

         1.3.2.   Pravilnik o plaćama i drugim primanjima u ZTK OBŽ

         1.3.3.   Pravilnik o organizaciji, vođenju, čuvanju i evidentiranju arhivskog materijala

         1.3.4.   Pravilnik Organizacija i sistematizacija radnih mjesta u ZTK OBŽ

         1.3.5.   Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću

          1.3.6.   Pravilnik o dodjeli Javnih priznanja ZTK OBŽ 2015

          1.3.7.   Pravilnik o korištenju službenog kombi vozila ZTK OBŽ

1.4.   Pravilnik o zaštiti od požara

1.5.   Procedure poslovanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije