Ustroj ZTK OBŽ

Zajednicom tehničke kulture Osječko-baranjske županije upravljaju:

Zajednica ima 58 članica, a svega 49 Udruga je dostavilo svoje vjerodajnice i imenovale zastupnike/zamjenike zastupnika u Skupštini ZTK OBŽ za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine, Upravni odbor  ima 9 članova, Nadzorni odbor 3 člana te Predsjednika i Tajnika
 
Radna tijela:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Stegovni sud

    Predsjednik ZTK OBŽ: 

    Tajnik ZTK OBŽ: Ivo Grgić, prof.

SKUPŠTINA:
Skupštinu tvore  zastupnici  Udruga redovnih članica Zajednice. Svaka članica Zajednice bira jednog zastupnika i zamjenika zastupnika u Skupštini Zajdnice. Zastupnici u Skupštini biraju se na mandatno razdoblje od četiri godine. Zastupniku i zamjeniku zastupnika prestaje status člana Skupštine verifikacijom mandata novog zastupnika, kojeg je izabrala udruga udružena u Zajednicu, odnosno opozivom od strane Udruge koja ga je izabrala ili podnošenjem ostavke. 

UPRAVNI ODBOR:
Predsjednik:
Članovi: Zvonko Borić (Dopredsjdnik ZTK OBŽ), Marijan Rečić (prestavnik ZTK Grada Osijeka), Veljko Čvagić (predstavnika ZTK Valpovo-Belišće), Zdenko Lovrić (predstavnik ZTK GRada Našica), Antun Šikić (predstavnik ZTK GRada Belig Manastira), Davor Perković (predstavnik , Mirko Vukotić, Snježana Barabaš-Seršić

NADZORNI ODBOR:
Predsjednik: Branko Hrpka
Članovi: Goran Dojkić, Milan Šulovnjak
 
Stegovni sud:
Članovi: Ninoslav Varžić, Deže Kučera, Zdravko Bošnjak


Odbor za javna priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije:
Predsjednik: Mirko Mesić
Članovi: Ivo Grigić, Dragan Francuz


 Likvidator: Zlatko Tot

Predstavni u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture:
Član: Mirko Mesić
Zamjena: Snježana Bararaš-Seršić
 

STRUČNA SLUŽBA: