Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić

FaustVrancicJavni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2014. godinu - prijave se zaprimaju do 4. prosinca 2014.
Tekst Natječaja dostupan je ovdje.

Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić utemeljena je Zakonom o tehničkoj kulturi, a sukladno Pravilniku o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić (Narodne novine, broj 1/1994) i dodjeljuje se od 1992. godine pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.

Nagrada za životno djelo Faust Vrančić dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja te u razvitku tehnologije i tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Godišnja nagrada Faust Vrančić dodjeljuje se pojedincima, grupama pojedinaca, udrugama tehničke kulture, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama:

 • za izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebice mladeži, u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u tehničkim, prirodoslovnim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanja i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja;
 • za razvoj i unapređivanje inventivnog rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj;
 • za iznimne rezultate ostvarene u tehničko-kulturnim, tehničko-športskim i drugim područjima tehničke kulture u Republici Hrvatskoj;
 • za širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća značajnim prinosom znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana za primjenu znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
 • za kontinuiran značajan ili iznimno značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture Republike Hrvatske;
 • za izniman prinos međunarodnoj promidžbi tehničke kulture i ostvarenih dostignuća u svim njezinim područjima u Republici Hrvatskoj.

Nagradu dodjeljuje Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić koji raspisivanjem javnog natječaja pokreće postupak za dodjelu nagrade. Natječaj se objavljuje svake godine najkasnije do 30. studenoga i traje 30 dana. Odbor prema potrebi može produljiti natječajni rok, ali najdulje za idućih 15 dana. U natječaju se objavljuju osnovni kriteriji za dodjelu nagrade, utvrđuje se postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Članovi Odbora za dodjelu Nagrade Faust Vrančić

Predsjednik: prof. dr. sc. NEDJELJKO PERIĆ
Članovi: prof. dr. sc. STJEPAN CAR, prof. dr. sc. BOŽIDAR MATIJEVIĆ, TIHOMIR TOMČIĆ, dipl. ing., DUBRAVKO DIKLIĆ, dipl. ing. elektrotehnike, prof. dr. sc. ANTE MARKOTIĆ, dr. sc. DAMIR TOMIĆ, član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.

Dobitnici Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić

Popis dobitnika od 1992. do 2009. godine možete pronaći ovdje (bez obrazloženja) te na ovoj stranici (s obrazloženjem i mogućnošću pretraživanja).

 1. Obrazloženje Odluke o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2015. godinu
 2. Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2015. godinu
 3. Obrazloženje Odluke o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture ''Faust Vrančić'' za 2014. godinu
 4. Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture ''Faust Vrančić'' za 2014. godinu
 5. Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture ''Faust Vrančić'' za 2013. godinu
 6. Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture ''Faust Vrančić'' za 2012. godinu
 7. Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture ''Faust Vrančić'' za 2011. godinu
 8. Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture ''Faust Vrančić'' za 2010. godinu

Pravilnik o Državnoj nagradi tehnčke kulture "Faust Vrančić"