Nagrade HZTK

Javni raspis HZTK-e za 2015. godinu možete pogledati ovdje.

Javni raspis HZTK-e za 2014. godinu možete pogledati ovdje.

Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: Zajednica) kontinuirano od 1993. godine krajem svake godine objavljuje javni raspis za dodjelu javnih priznanja. Izvršni odbor Zajednice utvrđuje predloženike za javna priznanja temeljem pisanih obrazloženih prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Zajednice.

Odlukom o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: Zajednica) ustanovljena su sljedeća javna priznanja:

 1. osobito člansko svojstvo u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture
 2. druga javna priznanja (Povelja, Priznanje i Zahvala) Hrvatske zajednice tehničke kulture
 3. počasno zvanje Hrvatske zajednice tehničke kulture
 4. Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Javno priznanje Zajednice može se podijeliti za djelovanje i prinos postizanju ciljeva i ostvarivanju zadaća te razvitku svekolike djelatnosti Zajednice i to za djelovanje i prinos:
razvitku i unapređenju sveukupne djelatnosti tehničke kulture i njezinih područja (grana)

 • razvitku udruga tehničke kulture, zajednica i saveza tehničke kulture te učinkovitog ustrojstva djelovanja u tehničkoj kulturi, a osobito njegovanja i razvitka stvaralaštva
 • razvitku i unapređenju pedagoškog i stručnog rada u tehničkoj kulturi
 • razvitku znanstvenoistraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u tehničkoj kulturi
 • stvaranju poticajnog društvenog okružja i javne politike tehničke kulture i
 • promičbi tehničke kulture i širenju i primjeni znanstvenih i tehničkih postignuća.

Pravilnikom o počasnim zvanjima Hrvatske zajednice tehničke kulture potpunije se uređuju, između ostalog, kriteriji podjeljivanja i postupak dodjele počasnih zvanja. Zajednica za osobite prinose razvitku i unapređenju i za postignuća u znanstvenom i tehničkom opismenjivanju, odgoju, obrazovanju, osposobljavanju i stručnom usavršavanju u tehničkoj kulturi, temeljnim i srodnim područjima, može podijeliti sljedeća počasna zvanja:

 • Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture
 • Instruktor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture

Voditelji i suradnici izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti djece i mladeži, obrazovanja i osposobljavanja građana i članova udruga tehničke kulture počasna zvanja mogu steći ako se ti programi izvode u određenim područjima.

Dobitnici javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture

Popis dobitnika javnih priznanja od 1994. godine možete pronaći ovdje (bez obrazloženja) i na ovoj stranici (ažurirani podaci s obrazloženjem i mogućnošću pretraživanja).

Dobitnici nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture


Pravilnik o Nagradi HZTK