Mala škola tehničkih aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2019.