Služba unutarnje revizije Osječko-baranjske županije

Služba unutarnje revizije Osječko-baranjske županije u periodu od travnja do lipnja 2020. godine provela je postupak unutarnje revizije nad Zajednicom tehničke kulture.

Postupkom revizije obuhvaćeni su tri rizika i to : Rizik 1 – preporuke prethodne revizije (iz 2012. godine), Rizik 2 – neusklađenost djelovanja sa zakonskom regulativom i interni aktima i Rizik 3 – financijski rizik.

U skladu sa postavljeni ciljevima revizije izrađene su preporuke za uspostavljanje  sustava unutarnje kontrole u ZTK OBŽ u revidiranom području. Izrađen je Plan djelovanja koji jasno definira važnost pojedine preporuke, aktivnosti za provedbu preporuke,  zaduženja i rokove. 

Izrađeni Plan djelovanja zadužuje odgovorne osobe iz Zajednice ( Tajnik, Predsjednik) i  Tijela Zajednice (Upravni odbor i Skupština ZTK OBŽ) za  provedbu Preporuka. Provedba plana će se osigurati u suradnji s Upravnim odjelom za turizam, kulturu i sport OBŽ.

Plan djelovanja možete vidjeti na sljedećoj poveznici (http://tehnika-osijek.hr/index.php/dokumenti/opci-dokumenti)