SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba unutarnje revizije Osječko-baranjske županije u periodu od 29.06. do 31.7.2020. godine provela je postupak Ad hoc  revizije nad radom Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije.

Postupkom revizije obuhvaćeni su dva rizika i to : Rizik 1 – neusklađenost obračuna plaće sa zakonskom regulativom i Rizik 2 – financijski rizik – trošenje doznačenih proračunskih sredstava.

U skladu sa postavljeni ciljevima revizije i na osnovu utvrđenih nalaza izrađene su preporuke za uspostavljanje  sustava unutarnje kontrole u ZTK OBŽ u revidiranom području. Izrađen je Plan djelovanja koji jasno definira važnost pojedine preporuke, aktivnosti za provedbu preporuke,  zaduženja i rokove. 

Izrađeni Plan djelovanja zadužuje odgovorne osobe iz Zajednice ( Tajnik, Predsjednik, voditelj računovodstva),  Tijela Zajednice (Upravni odbor )  za  provedbu Preporuka. Provedba plana će se osigurati u suradnji s Upravnim odjelom za turizam, kulturu i sport OBŽ.

Plan djelovanja - 2 možete vidjeti na sljedećoj poveznici (http://tehnika-osijek.hr/index.php/dokumenti/opci-dokumenti) ili nadalje u tekstu.

Plan djelovanja - Unutarnja revizija financiranja 2020.

Ad hoc - preporuke