Edukacija upravljanja dronovima

 Dana 17. i 19. svibnja na zamolbu Osnovne škole Laslovo u njihovim prostorijama održana je edukacija za upravljanje dronovima za učenike i profesore istoimene škole. Polaznici edukacije upoznali su se s dijelovima drona, njegovim karakteristikama te su uspješno savladali samostalno upravljanje istog.
Ukupno je sudjelovalo tri učenice i pet profesorica škole. Voditelj radionice bio je dugogodišnji član Aerokluba Osijek, Filip Glogoški.